Wat zijn gebruikersverhaal en acceptatiecriteria (voorbeelden)

^