Java substring () -methode - zelfstudie met voorbeelden

^