Impliciet en expliciet wachten in Selenium WebDriver (soorten Selenium Waits)

^