Rest API-antwoordcodes en soorten rustverzoeken

^