Voorwaardelijke verklaringen van Python: if_else, elif, geneste if-verklaringen

^