Overleven is een zelden betaalbaar voorrecht in het oorlogsziekenhuis

^