Mondo heeft de prachtige retrospectieven van Bitmap Books in de VS uitgebracht