Overwatch datamining houdt in dat een winterevenement in de maak is

^