Als je naakte Baldur’s Gate 3-personages opneemt, kun je mogelijk een verbod op Xbox krijgen

^