Sony is naar verluidt van plan om tegen maart 2 miljoen PS VR2-eenheden te maken

^