Pokemon Scarlet en Violet pre-order bonussen worden gevlamd, en terecht

^