Belangrijkste verschillen tussen Black Box-tests en White Box-tests

^